Průmyslové podlahy - drátkobetonové podlahy, garáže, haly - Adler - průmyslové podlahy, samonivelační lité betony, výztuže (drátky) do betonu, ocelové EE vlákno FIBREX® - A1

Průmyslové podlahy - drátkobetonové podlahy, garáže, haly

Průmyslové podlahy Průmyslové podlahy Průmyslové podlahy Průmyslové podlahy Průmyslové podlahy

V naší práci podáváme "pomocnou ruku" investorům, firmám, živnostníkům a dalším subjektům, kteří jsou nuceni řešit výstavbu event. obnovu horizontálních povrchů a často jsou konkurenčními obchodními zástupci přesvědčeni ke koupi v praxi nevyhovujícího systému. Naší nejdůležitější zásadou je maximální kvalita a spokojenost zákazníka s našimi produkty.

Drátkobetony

Charakteristika:

Betonové směsi, do kterých jsou při výrobě na betonárně přidávány ocelové profilované drátky zlepšující finální vlastnosti betonu. Použité množství drátků se pohybuje mezi 20 - 40 kg/m3 v závislosti na typu drátků, pevnostní třídě použitého betonu a požadované hodnoty vyztužení.

Výhody:

  • omezení vzniku smršťovacích trhlin a deformací betonu
  • zvýšení odolnosti konstrukce proti průniku vody
  • zlepšení houževnatosti a únavové pevnosti
  • zjednodušení a zrychlení stavebních prací
  • v určitých případech lze zcela nahradit použití klasické ocelové výztuže (sítí), odpadá nákup, složitá příprava a pokládka ocelové výztuže
  • umožňují zvětšení dilatačních celků u podlahových konstrukcí
  • výhodná cena oproti klasické betonáži s klasickou ocelovou výztuží

Použití:

Tyto směsi nacházejí největší uplatnění v podlahách a základových deskách obytných domů a domů pro občanskou vybavenost, v průmyslových podlahách, v subtilních konstrukcích s omezeným použitím klasické výztuže, v prefabrikátech, ve vodostavebních konstrukcích a apod.