Vlákno FIBREX® - A1 - Kvalita na prvním místě - Adler - průmyslové podlahy, samonivelační lité betony, výztuže (drátky) do betonu, ocelové EE vlákno FIBREX® - A1

Vlákno FIBREX® - A1 - Kvalita na prvním místě

Vlákna FIBREX® - A1, která mají rozměry 0,4 x 0,6 x 25 mm, se vyrábějí z kvalitních ocelových plechů ve dvou pevnostních modifikacích fstm 350 MPa a fstm 450 MPa.

Vlákno FIBREX® - A1

Z jednoho kilogramu vstupního matriálu se vyrobí cca 21 tisíc kusů ocelových vláken. Obdélníkový průřez vláken zvyšuje jejich povrchovou plochu oproti povrchové ploše vláken kruhového průřezu. Tato skutečnost spolu s unikátním řešením zakončení vláken zabezpečují vysokou účinnost vláken ve struktuře ztvrdlého vláknobetonu.

Vlákno FIBREX® - A1
Lom vyzrálého vláknobetonu s vlákny FIBREX® - A1

Vlákna v dostatečném množství náhodně rozptýlená ve struktuře betonu mění křehký beton na houževnatý vláknobeton s kvaziplastickými charakteristikami chování po vzniku trhlin. Nelze proto zanedbat rozdíl mezi chováním konstrukcí se strukturou betonu vyztuženého vlákny a chováním konstrukcí z prostého nebo železového betonu. Vláknobetonové průřezy lze rovněž vyztužovat prutovou betonářskou výztuží a dále tak zlepšovat vlastnosti betonových konstrukcí. Tato kombinace technologií je velkou perspektivou pro využití vláknobetonu.