Vlákno FIBREX® - A1 - Na velikosti záleží - Adler - průmyslové podlahy, samonivelační lité betony, výztuže (drátky) do betonu, ocelové EE vlákno FIBREX® - A1

Vlákno FIBREX® - A1 - Na velikosti záleží

Jak bylo již výše řečeno, z jednoho kilogramu vstupního materiálu vyrobíme přibližně 21 000 kusů vláken. Jelikož jde o vlákno malých rozměrů (0,4 × 0,6 × 25mm), můžeme hovořit, že dochází k výztuži cementového kamene, tj. jemných složek struktury vláknobetonu. Je experimentálně prokázáno, že drátky malých rozměrů mohou mít větší vliv na tlakovou pevnost, než je tomu v případě užití drátků dlouhých, které ovlivňují i rozmístění hrubých složek struktury betonu. Dalším důsledkem těchto skutečností je fakt, že vlákno FIBREX® - A1 je, díky své velikosti a pevnosti, vysoce univerzální co do použití v různých betonových směsích a není prakticky třeba pro jeho zpracování navrhovat směsi speciální.

Vlákno FIBREX® - A1
Detail vlákna FIBREX® - A1