Vlákno FIBREX® - A1 - Od základů po střechu - Adler - průmyslové podlahy, samonivelační lité betony, výztuže (drátky) do betonu, ocelové EE vlákno FIBREX® - A1

Vlákno FIBREX® - A1 - Od základů po střechu

Tvar, pevnost a rozměry vlákna FIBREX® - A1 mají rovněž velmi významný vliv na rozdružení vláken při přípravě směsi a její snadnou zpracovatelnost. Vlákno je odolné i vůči delšímu míchání ve směsi, kdy nedochází k jeho sdružování či deformaci tvaru vláken. Beton s tímto vláknem se snadno vibruje, hladí či jinak sekundárně zpracovává. Tyto a další skutečnosti předurčují vlákno FIBREX® - A1 do širokého spektra aplikací včetně stříkaných, samonivelačních a dalších speciálních betonů.

Vlákno FIBREX® - A1

Čerstvý vláknobeton lze vyrobit pouhým plynulým přidáním a zapracováním vláken do vyráběných směsí. Velikostí dávky vláken lze budoucí vlastnosti betonu řízeně upravovat a získat tak konstrukci s vlastnostmi významně lepšími, než které by měla konstrukce bez ocelových vláken.