Vlákno FIBREX® - A1 - Testování na ČVUT - Adler - průmyslové podlahy, samonivelační lité betony, výztuže (drátky) do betonu, ocelové EE vlákno FIBREX® - A1

Vlákno FIBREX® - A1 - Testování na ČVUT

Uvedené výsledky charakterizují pevnosti vláknobetonu s ocelovými vlákny FIBREX® - A1. Tyto byly zjištěny na ČVUT v Praze v Kloknerově ústavu za spolupráce Fakulty stavební.

Vlákno FIBREX® - A1
Výsledky zkoušek betonu a vláknobetonu s vlákny Vlákno FIBREX® - A1 (Kloknerův ústav)

Pevnost v tlaku (MPa):

Vlákno FIBREX® - A1

Pevnost v příčném tahu (MPa):

Vlákno FIBREX® - A1

Poznámka

Výsledky byly zjištěny na betonu třídy C 16,/20 vyrobeného pouze ze základních složek cementu, vody a kameniva (bez přísad a příměsí) pouhým přidáním uvedených dávek ocelových drátků do čerstvého betonu.