Vlákno FIBREX® - A1 - Zkoušky - Adler - průmyslové podlahy, samonivelační lité betony, výztuže (drátky) do betonu, ocelové EE vlákno FIBREX® - A1

Vlákno FIBREX® - A1 - Zkoušky

Vlastnosti vláknobetonu je třeba vždy předem prokázat alespoň základními průkazními zkouškami, aby ho bylo možné zařadit do pevnostní třídy, obdobně jako se děje u konstrukčních betonů bez vláken. Základními zkouškami se rozumí zkoušky vláknobetonu v tlaku a alespoň jeden typ (lépe dva typy) ze zkoušek vláknobetonu v tahu. Pevností v tahu se vláknobeton odlišuje od běžných prostých betonů, proto musí být prokazována a je důležitým znakem pro zatřídění vláknobetonů. Na příkladech je vidět rozdíl ve značení prostých konstrukčních betonů a konstrukčních vláknobetonů.

Vlákno FIBREX® - A1

Pevnosti uvedené ve značení pevnostních tříd vláknobetonu se získají ze zkoušek, které charakterizují následující obrázky:

Vlákno FIBREX® - A1
Zkouška pevnosti v tlaku na válci
ffc, k, cyl - charakteristická pevnost vláknobetonu v tlaku zjištěná na válcích o průměru 150 mm a výšky 300 mm

Vlákno FIBREX® - A1
Zkouška pevnosti v tlaku na krychli
fftc, k, cub - charakteristická pevnost vláknobetonu v tlaku zjištěná na krychlích o hraně 150 mm

Vlákno FIBREX® - A1
Zkouška pevnosti v příčném tahu
ffc, tk, sp - charakteristická pevnost vláknobetonu v příčném tahu zjištěná na krychlích o hraně 150 mm

Vlákno FIBREX® - A1
Zkouška ohybem
ffc, t, r - pevnost vláknobetonu v tahu za ohybu při vzniku trhlin, zjištěná na trámcích o velikosti 150x150x700 mm (teoretické rozpětí 600 mm, zatížení dvěma břemeny)

Vlákno FIBREX® - A1
ffc, tk, r; ffc, tk, eq; ffc, tk, rez - charekteristické pevnosti, ekvivalentní, reziduální odvozené pro zvolený průhyb trámku

Poznámka

Zkoušku ohybem, kterou se zjišťuje pevnost v tahu za ohybu při vzniku trhlin ffc, tk, lze využít i k určení ekvivalentní pevnosti v tahu po vzniku trhlin ffc, tk, eq výpočtem, má-li zkušebna zařízení kterým může zatěžovat vzorek tzv. řízenou deformací (např. konstantní nárůst průhybu s časem). Tato zkouška slouží především k prokázání duktility vláknobetonu.